Przed wysłaniem nam swoich danych koniecznie zapoznaj się z Polityką prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze danych osobowych, Twoich prawach i naszych obowiązkach, w jakim celu są przetwarzane Twoje dane oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Formularz kontakowy

Nasz adres

ATELIER BEATA OLKOWICZ
Beata Olkowicz
ul. Tadeusza Kościuszki 138
80-427 Gdańsk
NIP  7393757582